Home »
Fysisk aktivitet for barn 

Fysisk aktivitet for barn 

Fysisk aktivitet er noe som alle trenger. Menneskekroppen er bygd opp på en slik måte at den er avhengig av å bevege seg. Hvis kroppen vår ikke får beveget seg nok, er det ofte slik at ulike sykdommer blir en følge av det, og man får en generelt dårligere helse. Dette er uavhengig av alder og kjønn.

Comments are closed.