Mer fysisk aktivitet i skolen?

Ballspill i skolenDet snakkes stadig om mer fysisk aktivitet på skolen. Barna burde ha minst 1 time fysisk aktivitet hver dag, hvordan kan man gjøre det lystbetont og lett tilgjengelig?

Nøkkelen for å få barna til å være mer aktive er å gjøre aktivitetene lystbetont.Ettersom barna har behov for å lære også, er det ikke alltid mulig å sørge for at barna har organisert fysisk akti vitet hver dag. Derfor er det viktig å bygge ut utearealene slik at de oppfordrer til fysisk aktivitet og mestring. Hva trengs i utearealene for å få til dette?

  1. Lekestativer

    De fleste skoler har lekestativer som barna kan utfolde seg i. Gjerne med ting man kan klatre i, skli på, turnringer eller ting man kan huske i. Barna opplever mestring etterhvert som de prøver seg og behersker stadig nye ting i lekestativene.

  2. Baner for ballspill

    Legg gjerne opp til baner hvor barna kan spille ballspill, enten det er fotball, håndball eller basketball. Disse kan gjøres om til isbaner på vinteren og dermed bli perfekt til å skøyte på. Her vil barna oppfordres til både lek og fysisk aktivitet, samtidig som de lærer om samspill og felleskap.

  3. Trampoliner

    Veldig mange barn har trampoliner hjemme, men ikke nødvendigvis alle. Trampoliner koster en del penger, så det er kanskje ikke alle foreldre som har råd til dette. Trampoliner er noe alle barn kan bruke uansett størrelse eller fysisk form, og det er noe som de fleste barn elsker å holde på med. Det er viktig at skolen velger å handle med et godt firma som har fokus på sikkerhet og god service, som for eksempel Trampolinespesialisten. Det er også viktig at lærerene holder fokus på sikkerhet ved bruk av trampolinen.

I tillegg til å ha alle disse tingene tilgjengelig er det også viktig at man benytter seg av nærliggende uteområder som for eksempel skog eller strand. Skolen må også sørge for å ha ting som håndballer, hoppetau, fotballer og lignende tilgjengelig i skoletiden. Ved å sørge for dette, er skolen med å oppfordrer barna til mer fysisk aktivitet, ved å gjøre det hele lystbetont og lett tilgjengelig.