Ansatte bør ha tilgang til kompetanseutvikling

Et selskap kan være helt unik med tanke på de produktene de selger. Det kan være tjenester de tilbyr eller varer de ansatte produserer. Men i det konkurranseutsatte markedet de er en del av i dag, tar det ikke lang tid før nye konkurrenter dukker opp. Dessuten vil oppmerksomheten rundt selskapet også kunne føre til regelendringer. Tilgang til kompetanseutvikling blir derfor helt essensielt for de ansatte i selskaper.

kompetanseutviklingTa Facebook som eksempel. Da det ble lagt ut på markedet i 2007 var det ingen som hadde kjennskap til sosiale medier. FB var avhengig av Internett, selve grunnlaget for den digitale aktiviteten vi «lever» i idag.

Men Internett har utviklet seg mye, veldig mye, siden 2007. Nå snakker man mer og mer om kunstig intelligens og et Internett i alle ting. Hva vil det si for de som bruker Internett, og hva vil det si for konkurransen. Et selskap som tar dette på alvor er aditro.com/no/, som også kan hjelpe til med kompetanseutvikling.

Hva bør selskapene gjøre?

Men det fins et virkemiddel mot utvikling, og det er å øke kompetansen til de ansatte. De som driver bedriften framover. Kompetanse som gjør dem i stand til å møte nye utfordringer, være fremst foran sine konkurrenter, ha den siste innsikten også videre. Kompetanseutvikling er med på å gjøre selskapet robust.

Mange ansatte har behov for faglig utvikling. De trenger å føle at de utvikler seg og lærer noe nytt – Forskning.no

Uten tilgang til kompetanseutvikling er det mange selskaper som går under. Som ikke klarer å omstille seg mot de nye regelendringene, de nye markedene og den felles forståelsen av suksess.

Øke kunnskapen

Selskaper trenger å gi sine ansatte tilgang på å øke kunnskapen sin, gjennom kurs, veiledning, implementering og ny teknologi. Men det er en ting alle selskaper må huske på, og det er at suksess kommer ikke av seg selv. Uten hardt arbeid over tid og stadig søken etter å være ledende på sine felt, så vil noen andre ta over stafettpinnen.