Kontorekvisita læreren trenger i skolen

Som ny lærer i skolen trenger du ganske mye materiale. Ikke bare et stort pensum du skal gå gjennom, men også ting som gjør det lettere å lære bort og få elevene til å engasjere seg og bli motiverte.

Læreryrket er krevende, men med kontorrekvisita fra https://www.kontorgiganten.no/ kan det bli litt lettere. Noen mener det er en jobb som er like vanskelig som å være president i et land der ingen ønsker deg som leder. Sitat:

Å være nyutdannet lærer beskrives ofte som et praksissjokk

Kontorrekvisita til forberedelsene

Når man skal forberede timer, så er det lurt å ha en strategi. Hva om ikke elevene er motiverte, hva om de ikke hører etter? Finn noen verktøy som gjør at du kan forberede timene bedre, f.eks med:

• Whiteboardtavle og stylos
• Hånddesinfeksjon
• Kopipapir
Nå kan du forberede en spennende undervisning der du først hilser på hver og en av elevene, bruker hånddesinfeksjon og gir dem oppgaver på tavla. Gi elever ansvaret for å kopiere, men sørg for at de må bære dunken med kopipapir til maskinen.

Kontorrekvisita til timene

I timene er det viktig å fortelle fengende historier om en annen tid, stille elevene direkte spørsmål og involvere alle like mye. Ikke la elevene velge å være aktive, men dra dem med inn i en diskusjon på alle sine premisser. Dette er din oppgave som lærer. Kjøp en kalender der alle markerer sin bursdag (sørg for å sjekke at det stemmer etterpå), og la alle få oppmerksomhet på sin bursdag.

Kontorrekvisita til pausene

Om du har energi igjen etter timene, sett av tid til en prat og en kaffekopp med kollegaer på kantina eller pauserommet, det vil gi deg motivasjon til å fortsette som lærer på ungdomsskolen.