Fysisk aktivitet for barn 

Fysisk aktivitet er noe som alle trenger. Menneskekroppen er bygd opp på en slik måte at den er avhengig av å bevege seg. Hvis kroppen vår ikke får beveget seg nok, er det ofte slik at ulike sykdommer blir en følge av det, og man får en generelt dårligere helse. Dette er uavhengig av alder og kjønn.

Menneskekroppen kan beskrives som en slags maskin som trenger påfyll av energi, og som i tillegg forbruker energi. Når vi spiser, får kroppen energi, og denne energien må brukes, blant annet gjennom fysisk aktivitet.

Barn må bevege seg

Barnas aktivitetsnivå har endret seg mye de siste årene, blant annet på grunn av elektroniske artikler som er mer og mer tilgjengelige. Med dette menes blant annet TV, PC, smarttelefoner og iPader. Dette er noe som opptar mer og mer av barnas hverdag, og det betyr at det er mindre tid til fysisk aktivitet. Barn generelt sitter mer stille nå enn for bare ti år siden, og dette er ikke en heldig utvikling. Barn er nødt til å bevege seg mer, både hjemme og på skolen. En barnekropp er minst like avhengig av fysisk aktivitet som en voksen kropp.

Fysisk aktivitet for barn

Fysisk aktivitet i hverdagen

Det skal ikke store grepene til for å få inn litt mer fysisk aktivitet i et barns hverdag. Det er selvfølgelig de voksne rundt barnet som må ta tak i dette, og reglene som blir satt opp, må følges på en strukturert måte. En måte å få inn mer fysisk aktivitet i hverdagen på, er å starte opp med en sportslig aktivitet. Det kan hende at det er trening bare én eller to ganger i uka, men dette er mye bedre enn ingenting. En time eller to med forbud mot skjerm kan også føre til at barna må være mer kreative, og dermed mer aktive, for å finne noe å bruke den ledige tiden på. Oppfordringer om å gå en tur eller om å møte lekekamerater ute på en lekeplass er positive ting som vil gjøre at barnet er i mer bevegelse enn når det bare sitter hjemme. En ukentlig rutine på dette vil påvirke helsen til barnet på en positiv måte.